Oravský Podzámok č. 396, Hruštín – lokalita Zábava

  Tel. č.: (+421) 918 494 494, 043/5524 746

 

 

Roháče 

Roháče sú časť Západných Tatier. Roháčom kraľujú mohutné končiare Ostrého Roháča a Plačlivého, Volovca, Rákoňa, Troch kôp, Baníkova, Skriniarok, Salatína, Brestovej, ktoré tvoria typickú vysokohorskú skupinu s dokonale vyvinutými glaciálnymi formami. Ich najvyššie štíty vytvárajú nerozlučnú dvojicu štíhlych skalnatých vrchov, ktoré sa podobajú dvom čertovým rohom a azda aj preto dostali toto výstižné pomenovanie.

 

Hrebeňový prechod cez Ostrý Roháč

Ťatliakovo jazierko – sedlo Zábrat – Rákoň – Volovec – Ostrý Roháč – Plačlivô – Smutné sedlo – Ťatliakovo jazierko.

Výstup je náročný, na Ostrý Roháč exponovaný. Jeden z najkrajších hrebeňových prechodov
v Roháčoch. V jasných jesenných dňoch sú z Volovca možné ďaleké výhľady na Vysoké Tatry a Poľské Tatry. Prechod doporučujeme absolvovať za dobrého počasia .

Východiskovým bodom nášho prechodu je Ťatliakovo jazierko (1370 m n. m.).
Prístup z Habovky ku jazierku je opísaný v odstavci OKOLO ROHÁČSKYCH PLIES .
Odtiaľ strmým ale pohodlným chodníkom po zelenej značke, spočiatku starším lesným porastom, neskôr pásmom kosodreviny a vyššie už len trávnatým porastom do sedla Zábrať. Ďalej doprava a po širokom chodníku na vrchol Rákoňa (1879m n. m.). Bez ťažkostí 1 hod. 15 min. Z vrcholu Rákoňa pokračujeme najprv mierne dolu do sedla pod Volovcom, zo sedla strmo na vrchol Volovca /2063 m.m/. Bez ťažkostí 30 min. Z vrcholu Volovca červeno a modro značeným chodníkom strmo dolu do Jamnického sedla /1908 m.n.m./ Bez ťažkostí 15 min.

Z Jamnického sedla / po červenej značke/ z počiatku miernym stúpaním už v skalnom teréne ku strmej vrcholovej časti Ostrého Roháča. Ďalej tesne popri hrebeni strmo vystupujeme chodníkom, ktorý je miestami sutinovitý. Pri prechode po skalnatých stupoch, štrbinách a pri obchádzaní neschodných balvanov si musíme pomáhať rukami. Tesne pod vrcholom je hrebeň ostrý a exponovaný. Táto časť je zabezpečená reťazami. Ďalej ešte niekoľko metrov a sme na vrchole Ostrého Roháča (2084 m n. m.). Výstup je náročný a exponovaný. 40 min.
Z Ostrého Roháča ďalej po hrebeni (v strmom teréne je inštalovaná reťaz.) schádzame až do sedla medzi Ostrým a Plačlivým. Ďalší postup už je v miernejšom teréne až na vrchol Plačlivého (Plačlivô, Plačlivý Roháč, 2126 m.m). Výstup náročný, exponovaný. 30 min.

Z vrcholu Plačlivého pokračujeme po červenej značke dolu trochu strmým terénom, no neskôr trávnatým, miernym juž. svahom zakončeným krátkym strmým skalnatým úsekom, po ktorom zostúpime do Smutného sedla (1965 m n. m.). Trochu náročný terén - 20 min.
V Smutnom sedle opúšťame hrebeňovku a po zelenej značke dolu chodníkom,
ktorý sa z počiatku točí vo viacerých serpentínach zostupujeme Smutnou dolinou až ku
Ťatliakovému plesu. Odtiaľ zase asfaltovou cestou Tanap-u na poľanu Zverovka kde sa nachádza autobusová zástavka SAD.

 

Okolo Roháčskych plies

Ťatliakovo jazierko – Prvé Roháčské pleso – Druhé a tretie Roháčské plesá – štvrté Roháčské pleso – Opálové pliesko – Roháčský vodopád – Adamcuľa

Jedným z najkrajších turistických podujatí je prechod okolo Roháčskych plies. Je to vlastne okruh, ktorý vedie najzaujímavejšími časťami Roháčskej doliny v horskom pásme kosodreviny okolo šiestich horských plies a Roháčskeho vodopádu. Nad nimi sa týčia horské štíty s nadmorskou výškou nad 2000 m. n. m. Túto horskú túru Vám pre jej nenáročnosť vrelo odporúčame.
Pri peknom počasí sa dá odporučiť ako celodenný rodinný výlet.

Z Habovky autobusovým spojom SAD cez obec Zuberec smerom na horskú poľanu ZVEROVKA. (1037 m n.m.). Vystúpime však jednu zástavku pred Zverovkou na rázcestí. Odtiaľ pokračujene po asfaltovej ceste, ktorá je dlhá asi 5 km a končí až v závere Roháčskej doliny, na parkovisku Tanapu. Tu v minulosti stála tzv. ŤATLIAKOVA CHATA .Teraz je v letnej prevádzke bufet
a záchranná stanica TANAPU s občasnou nepravidelnou záchrannou službou.
Dominantou tohto priestoru je ŤATLIAKOVO JAZIERKO (1370 m n. m. 0,28 ha 1,2 m)

Tu sa vlastne začína náš prechod.
Turistický náučný chodník, ktorý nás vedie je upravený a veľmi pohodlný. Cestou nás budú sprevádzať informačné tabule nainštalované správou TANAP - u. Z nich sa dozvieme veľa zaujímavých informácií o tejto oblasti. Spočiatku naša trasa vedie popod úbočie vrcholu Rákoňa (1879 m n. m.) a Volovca (2068 m n. m.) až dôjdeme na rázcestie pod Ostrým Roháčom
(2084 m n. m .). Tu odbočíme doprava a po zelenej značke pokračujeme úzkym chodníkom popod vrch Zelené až ku prvému Roháčskemu plesu v nadmorskej výške 1563 m.n.m. rozlohe 2,22 ha hĺbkou 6,5 m. Nachádza sa tam aj zrub pre potreby Horskej služby. Pleso obídeme po jeho pravom brehu a ďalej krátkymi serpentínami prídeme ku stredným alebo Druhému vo výške 1650 m.n.m. rozlohe 0,21 ha hĺbkou 1,3 m a Tretiemu plesu vo výške 1653 m n.m. rozlohe 0,61 ha a hĺbke 3,7 m. Plesá obchádzame sprava a po úbočí vrchu Predné Zelené prídeme ku hornému alebo Štvrtému plesu vo výške 1718 m.n.m. rozlohe 1,45 ha hĺbkou 8,1m. Toto je najvýšší bod našej túry, ďalej budeme už len zostupovať. Po skalnatom chodníku opatrne schádzame , neskôr serpentínami do SPÁLENEJ DOLINY, okolo OPÁLOVÉHO PLESA a ďalej lesným porastom až kým neprídeme na odbočku ku ROHÁČSKEMU VODOPÁDU. Tu vedie odbočka cez drevenú lávku asi 5 min. Vodopád má výšku asi 18 metrov. Od vodopádu sa vrátime späť
a ďalej zostupujeme upraveným chodníkom až na asfaltové parkovisko ktoré sa nachádza na bývalej poľane ADAMCUĽA. Z poľany Adamcuľa po asfaltovej ceste zostupujeme až na rázcestie kde je zástavka SAD.

 

Prechod cez Sivý vrch

Hutianské sedlo –Sivý vrch – Sedlo pálenica – Brestová – Zverovka

Trasa veľmi zaujímavá, hlavne v oblasti Sivého vrchu a to najme pestrosťou a množstvom jarnej vápencovej kveteny a fantastických skalných útvarov. Namáhavý výstup, vo vrcholovej časti dosť exponovaný. V jeseni pekné výhľady na Liptovskú a Oravskú krajinu.
Z Habovky autobusovým spojom SAD cez obec Zuberec smerom na Liptovskú obec Huty. Vystúpime v HUTIANSKOM SEDLE (905 m n.m.), kde sa začína náš výstup. Tu sa zároveň začína aj hlavný hrebeň Západných Tatier. Po červenej značke z počiatku vozovou lesnou cestou, ktorá sa po čase stráca a pokračujeme chodníkom až do sedla pod Bielou skalou (1320 m n.m). Odtiaľ chodník stúpa a cez pásmo kosodreviny sa dostaneme do najkrajšej časti nášho výstupu do tzv. Skalného mesta. V tomto úseku je potrebné zvýšiť našu pozornosť a to hlavne kvôli bezpečnosti a orientácii v teréne. Takto pokračujeme až na skalnatý vrchol SIVÉHO VRCHU (1805 m n.m.)

Úsek: Hutianské sedlo – Sivý vrch asi 3 hod.

Zo Sivého vrchu schádzame najprv strmým skalnatým terénom, neskôr po hlinitom chodníku vedúcom cez kosodrevinu už po rovnom hrebeni a za asi 30 min. chôdze prídeme do sedla PÁLENICA (1576 m n. m.). Odtiaľ ešte chodníkom v kosodrevine, no neskôr vyjdeme na široký trávnato - skalnatý chrbát, ktorým za stáleho mierneho a tiahleho stúpania vystúpime na riedko trávnatý vrchol BRESTOVÁ (1902 m n. m.)

Úsek : Sedlo Pálenica – Brestová asi 1.hod.

Z vrcholu Brestovej schádzame po modrej značke, najprv strmým krátkym chodníkom do sedla pod vrcholom Brestovej, neskôr kamenným hrebienkom na trávnaté lúčky a kľukatým chodníkom dolu strmým Spálenským žľabom v nižšej časti okolo lyžiarskeho areálu a za ním po upravenom chodníku cez drevené lavičky na asfaltovú cestu na rázcestie pri poľane Zverovka kde je zastávka SAD.

Úsek : Brestová – Zverovka asi 2 hod. 30. Min.

 

Tri kopy

Ťatliakovo jazierko – Smutné sedlo – Tri kopy – Hrubá kopa – Baníkov – Baníkovské sedlo – Roháčsky vodopád – Adamcuľa - Zverovka

Namáhavý exponovaný prechod ,obťažnejšie miesta na hrebeni sú zabezpečené reťazami. Prechod sa odporúča absolvovať len za pekného počasia. Z Baníkova je pekný výhľad na Oravu, Liptov a Chočské vrchy. Majestátne sú pohľady do priepastí Spálenej doliny.

Východiskovým bodom nášho prechodu je Ťatliakovo jazierko (1370 m n. m.).
Prístup z Habovky ku jazierku je opísaný v odstavci Roháčske plesá , odkiaľ pohodlným chodníkom ponad pleso po modrej značke vystupujeme najprv miernejším terénom, ale neskôr je chodník strmší a prechádza do serpentín až vystúpime do SMUTNÉHO SEDLA (1965m.n.m.)

Výstup Smutnou dolinou je ľahký no v poslednej tretine namáhavý. 2 hod.
Zo smutného sedla pokračujeme do prava po červenej značke. Na prvú kopu vystupujeme po sutinovitom chodníku miestami trávnatom. Z vrcholu Prvej kopy (2095 m n.m.) vedie ešte kúsok chodník no neskôr prechádza do vážnejšieho skalného terénu. Pomocou reťazí ktoré sú
v najťažších úsekoch nainštalované prekonáme postupne Druhú (2090m n.m ) a Tretiu kopu (2090 m n. m.). Ďalej pokračujeme výstupom po širšom trávnatom teréne na vrchol Hrubej kopy (2154 m n. m.). Po južnom úbočí schádzame dolu a širokým hladkým sedlom prechádzame do žľabu pod Baníkovskú ihlu. Ďalej pokračujeme zasa náročnejším skalnatým hrebeňom
kde v najťažších úsekoch sú nainštalované reťaze. Tesne pred vrcholom ešte prekonávame asi 3 metre vysoký skalný výšvih a ďalej pokračujeme až dosiahneme vrchol BANÍKOV (2178 m n. m.) Z Baníkova zostupujeme v skalnatom teréne miestami prerastenom trávou, až zostúpime do BANIKOVSKÉHO SEDLA (2040 m n. m.).

Úsek: Smutné sedlo – Baníkovské sedlo asi 2 hod. 30 min

V Baníkovskom sedle opúšťame hrebeň a strmými serpentínami zostupujeme po žltej značke do Spálenej doliny. Dolinou pokračujeme v zostupe až kým neprídeme na odbočku ku ROHÁČSKÉMU VODOPÁDU. Ku vodopádu vedie odbočka cez drevenú lávku, asi 5 min. Vodopád má výšku 18 m. Ďalej zostupujeme lesným chodníkom až na asfaltové parkovisko ktoré sa nachádza na bývalej poľane ADAMCUĽA.

Úsek: Baníkovské sedlo – Adamcuľa asi 2 hod.30 min.

Z poľany Adamcuľa po asfaltovej ceste zostupujeme až na rázcestie kde je zástavka SAD.

(prevzaté z http://www.habovka.sk, foto www.rohace.net )

 

 

ODKAZY

Penzión Oravská Horáreň spolupracuje aj s portálom Ubytovanie Orava pod záštitou stránky Ubytovanie na Slovensku. Dovolenka na Slovensku u nás bude pre Vás skutočným zážitkom. Rezervovať si u nás môžete aj ubytovanie na Silvestra.
Nájdete nás aj na Tralandia.sk a Ubytovanie na Slovensku.

©  2018 Rekreačné stredisko Potravinár, s.r.o. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin